Prijmem jednotlivcov aj partie na výkon murárskych a stavebných prác. Forma spolupráce – dohoda, živnosť (podľa dohovoru) podmienka: prax a znalosť oboru.

Volajte: +421 903 807 204

info@stavbarag.sk