HAKL 3K DL Elektrický prietokový ohrievač vody s automatickým nastavením príkonu a tlakovou prevádzkou.

299.00375.00

Vymazať
HAKL 3K DL ocenia všetci zákazníci, ktorí požadujú okamžitý a neobmedzený ohrev teplej vody vo veľkom množstve bez nutnosti akumulačného (zásobníkového) ohrevu vody. Ohrievač nepreťažuje elektrickú sieť, výkon je rozložený zapojením na trojfázový elektrický rozvod (3x230V). Komfortný spôsob používania ohrievača je dosiahnutý mikroprocesorom, ktorý udržuje konštantnú teplotu výstupnej ohriatej vody aj pri meniacom sa prietoku. Automatické plynulé zvyšovanie, alebo znižovanie príkonu výhrevných špirál sa uplatní nielen pri používaní drezovej a sprchovej batérie, ale tiež pri zimnom a letnom režime. Táto automatická zmena výkonu ohrevu robí z ohrievača výkonný a úsporný model zároveň. Podsvietený dotykový displej s meraním celkovej spotreby elektrickej energie a litrov vody len podčiarkujú technickú vyspelosť tohto prietokového ohrievača vody.

Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL 3K DL zohrieva vodu okamžite po otočení ventilu teplej vody, nemá zabudovaný zásobník preto teplú vodu zohrieva nepretržite. Ohrievač ocenia všetci zákazníci, ktorí požadujú ohrev teplej vody vo veľkom množstve bez nutnosti akumulačného (zásobníkového) ohrevu. HAKL 3K-DL nepreťažuje elektrickú sieť, výkon je rozložený zapojením na trojfázový elektrický rozvod (3x230V). Komfortný spôsob používania ohrievača je dosiahnutý mikroprocesorom, ktorý udržuje konštantnú teplotu výstupnej ohriatej vody aj pri meniacom sa prietoku. Automatické plynulé zvyšovanie, alebo znižovanie príkonu výhrevných špirál sa uplatní nielen pri používaní drezovej a sprchovej batérie, ale tiež pri zimnom a letnom režime. Ohrievač je schopný pracovať pri zapojení do vodovodného systému na plný tlak vody do 0,6 MPa (6 bar) na jedno, alebo viac odberných miest, kde pôvodné vodovodné batérie zostanú. Pri dodržaní technických podmienok (predpísaný tlak vody a elektrická prípojka) výrobca zodpovedá za uvádzané parametre ohrievača (pozri tabuľku technických údajov).

• montáž do domáceho vodovodného systému na 0,6 MPa (trvalý tlak)

• zapojenie na napätie 3 x 230V, trojnásobný výkon ohrevu

• okamžitý a nepretržitý ohrev vody od min. spínacieho tlaku 0,12 MPa (v závislosti od príkonu ohrievača)

• suchá výhrevná špirála s patentovaným ohrevom vody

• automatické plynulé zvyšovanie príkonu výhrevných špirál napr. od 5 do 15kW (v závislosti od príkonu ohrievača)

• mikroprocesorom dosiahnutá konštantná teplota ohriatej vody pri  meniacom sa prietoku

• nastavenie výstupnej teploty vody v rozsahu od 30°C do 60°C

• celkové meranie spotreby elektrickej energie a litrov vody

• podsvietený dotykový displej • tlačidlo pre vypnutie ohrevu (standby režim)

• každá výhrevná špirála so samostatnou reštart. tepelnú poistku

• tepelné čidlo na vstupe a aj výstupe vody

• spínač prietoku vody a tlakový nastaviteľný poistný ventil

 

Dokumenty

HAKL 3KDL Tecnické parametre

HAKL 3KDL Návod na montáž a obsluhu