HAKL UVEMP Elektromagnetická úprava vody.

47.80

Kategórie:

UVEMP Prístroj na úpravu vody elektromagnetickým poľom (UVEMP),
slúži na zabránenie tvorby a odstránenie už existujúceho vodného
kameňa v potrubiach, na vykurovacích telesách prietokových
a zásobníkových ohrievačov vody , na ventiloch kohútikov a pod..
Neupravená voda obsahuje rozpustené soli minerálnych látok , ktoré sa
do vody dostávajú pôsobením vo vode prítomného CO 2 . Presakovaním
zemským povrchom dochádza k rozpúšťaniu minerálov , prevažne
kalcium-hydro-karbonátových solí Ca[HCO 3]2, existujúcich v roztoku
vo forme oddelených iónov [ Ca++] a [ HCO 3 ]- .Celková tvrdosť vody
je potom daná súčtom prítomných solí. Usadzovaním týchto solí dochádza
k tvorbe tzv. vodného kameňa. Pretože sa soli v roztoku vyskytujú
vo forme kladne a záporne nabitých iónov , je možné na nich vhodne
pôsobiť pomocou silových polí . To je podstatou funkcie prístroja na
úpravu vody elektromagnetickým poľom. Dynamické elektromagnetické
pole, vytvorené cievkou navinutou na potrubí spôsobí uvoľňovanie
iónov z elektrostatickej väzby na molekulách vody. Uvoľnené kladné
a záporné ióny spolu navzájom kolidujú a vytvárajú neškodné , veľmi
jemné kryštáliky aragonitu, s väzbou pevnejšou, ako je väzba na
molekuly vody. Tieto kryštáliky nemajú schopnosť vytvárať vodný
kameň a vyplavia sa z potrubia vo forme jemného kalu.

CHARAKTERISTIKA TOVARU

• výrazné zníženie usádzania vodného kameňa

• rozpúšťanie už usadeného vodného kameňa

• jednoduchá montáž

• bez nutnosti rozobratia vodovodného potrubia

• kompletná montážna sada

• bez údržbová prevádzka

Dokumenty