Vybudovanie nového dvojhrobu

Nový jednohrob aj s betonážou a následnou povrchovou úpravou.