Vlhne Vám rodinný dom?

V tom prípade je potrebné zabezpečiť odizolovanie základov domu.

Ponúkame vyhĺbenie potrebného priestoru okolo nehnuteľnosti, založenie izolačného mat. – následne NOP fólie, položenie drenážnych rúr, zasypaním vyhĺbeného priestoru a úpravou terénu do pôvodného stavu.